Paměti mistra - Aikidó Řečany

Přejít na obsah
Učební texty

Paměti Mistra
Citace Ósenseie

Protože není rozdílu mezi ai (soulad) a ai (láska), zvolil jsem název pro mé jedinečné budó aikidó. I když slovo "aiki" je již starého data, význam slova užívaného v minulosti bojovníky se od mého zásadně liší.

Aiki není způsobem boje nebo porážkou nepřítele. Je to způsob, jak uvést svět do souladu a vytvořit ze všech lidských bytosti jednu rodinu.

Tajemství aikidó spočívá v souladu s pohyby vesmíru a v našem sjednocení se s vesmírem samým. Ten, kdo již poznal tajemství aikidó má vesmír v sobě a může říct "Já jsem vesmír". Nikdy nebudu poražen, ať je útok jakkoli rychlý. Není to proto, že má technika je rychlejší než protivníkova. Není to otázka rychlosti. Boj skončil dřív než začal.

Když se se mnou, s vesmírem samým, protivník snaží bojovat, poruší vesmírnou harmonii. Je poražen již v okamžiku, kdy se rozhodne bojovat. Neexistuje žádný měřitelný čas. Rychlost nehraje žádnou roli. Aikidó ničemu neodporuje. Proto jej nelze porazit.

Ti, kdož mají pokřivené myšlení. Ti, v jejichž mysli je spor, jsou již od počátku poraženi.

Jak lze napravit pokřivenou mysl?
Očistěte své srdce a buďte v souladu s bytím všech věcí v přírodě. Nejdříve přijměte za své srdce boží, nekonečnou lásku, přítomnou v každém čase na každém místě vesmíru.

V lásce nejsou konflikty. V lásce nejsou ani nepřátelé. Mysl plná konfliktů a existence nepřátel není v souladu s vůlí Boží.
Ti, kteří s tímto nesouhlasí, nemohou být v harmonii s vesmírem. Jejich budó slouží ničení. Není to budó tvořivé.

Soupeření v technikách, vítězství a porážka nejsou pravým budó. Skutečné budó neví, co je to prohrát. "Nikdy neprohrát" znamená "nikdy nebojovat".
Vítězství znamená porazit vlastní touhu po konfliktu. Znamená dosáhnout svého poslání. Není to pouze teorie. Budete-li toto cvičit, potom přijmete obrovskou sílu jednoty s Přírodou.

Nedívejte se do protivníkových očí, nebo příliš upoutají vaší mysl. Nedívejte se na jeho meč, nebo vás s ním usmrtí. Nedívejte se na něho, nebo naruší vaše soustředění. Pravé budó je rozvoj přitažlivosti, se kterou na sebe upoutáte pozornost celého protivníka. Všechno, co musíte udělat, je mít to na paměti a podle toho jednat a platí to i když stojíte k protivníkovi zády.
Když zaútočí, a zasáhne, zraní sám sebe vlastním zaujetím zasáhnout. Já a vesmír jsme jedno. Když se postavím, přitáhnu ho k sobě. Před Uešibou a aikidó není čas ani prostor, jen vesmír takový, jaký je.

Pro Uešibu a aikidó nejsou nepřátelé. Pokud si myslíš, že opravdové budó znamená bojovat s protivníky a nepřáteli, být silný a porazit je, tak se mýlíš. Pro opravdové budó neexistují žádní protivníci ani nepřátelé. Skutečné budó znamená být jedno s vesmírem; což znamená sjednotit se s jeho středem.

Aikidó potřebuje člověka s myslí otevřenou pomáhat všem lidským bytostem a ne toho, kdo touží po síle a kdo cvičí pouze, aby mohl porazit protivníky.
Když se někdo zeptá, jestli jsou moje principy aiki budó převzaty z náboženství, odpovídám "ne". Principy mého skutečného budó vedou náboženství k pochopení a k celistvosti.

Zůstávám klidný, jakkoliv a kdykoliv jsem napaden. Neoddávám se životu ani smrti. Nechávám všechno, jak je, Bohu. Straňte se upjatosti k životu nebo smrti a udržujte mysl, která přenechá všechno jemu, nejenom, když jste napadení, ale i ve vašem v každodenním životě.
Pravé budó je výsledkem působení lásky. Je věnováním života všem živým bytostem a ne zabíjením nebo zápasem s ostatními. Láska je ochranným božstvem všeho. Bez ní nemůže nic existovat. Aikidó je uskutečněním lásky.

Nevybírám si partnery z řad lidí. Z koho tedy? Z Boha. Tento svět není v pořádku, protože si lidé dělají partnery jeden z druhého a dělají a říkají hlouposti. Dobré a špatné bytosti jsou na světě všechny společně v jedné rodině. Aikidó se zdržuje jakýchkoliv sympatií. Neříká, že věci jsou dobré nebo špatné. Udržuje všechny bytosti v neustálém růstu a rozvoji a slouží k dotvoření vesmíru.

V aikidó ovládáme protivníkovu mysl dřív, než mu budeme čelit. To je způsob, jak ho stáhneme do nás samotných. Kráčíme vpřed životem s touto přitažlivostí a pokoušíme se ovládat celistvý pohled na svět. Neustále se modlíme za to, aby nedocházelo k žádným bojům. Z tohoto důvodu přísně bráníme zápasům v aikidó. Duch aikidó má milující útok a mírové usmíření. V tomto úsilí přivedeme protivníka a sjednotíme ho s vůlí a silou lásky. Prostřednictvím lásky jsme schopni očistit ostatní.

Pochopte aikidó nejdřív jako budó a potom jako službu k vytváření celosvětové rodiny. Aikidó není pro jedinou zemi nebo pro někoho konkrétně. Jediný účel je provést Boží dílo.
Opravdové budó je milující ochrana všech bytostí duchem usmíření. Smír znamená dovolit dokončení svého poslání každé bytosti.

"Cesta" znamená být za jedno s Boží vůlí a její praxe. Vzdálíme-li se od ní jen nepatrně, už není více Cestou.
Lze řící, že aikidó je způsob jak odstranit zlo upřímností našeho dechu místo mečem. Je to způsob, jak změnit svět zlých myšlenek ve svět ducha. To je poslání aikidó.
Mysl zla podlehne poražena a Duch vítězně povstane. Potom v tomto světě aikidó ponese ovoce.

Bez budó z národů zbudou jen trosky, protože budó je život milující ochrany a je zdrojem činnosti vědy.
Ti, kdož hledají prostřednictvím studia aikidó, by měli otevřít svou mysl, naslouchat upřímnosti Boží prostřednictvím aikidó a to také procvičovat. Měli byste porozumět ohromnému očištění skrze aiki. To byste měli cvičit, zdokonalovat a ochotně rozvíjet bez zábran vašeho ducha.

Chci, aby ohleduplní lidé naslouchali hlasu aikidó. Ne proto, abyste opravovali ostatní, ale proto, abyste napravili vaši vlastní mysl. To je aikidó. To je poslání aikidó a mělo by být i vašim posláním.


©Aikidó Club Řečany nad Labem, 2016. Autor: Webpropodnikani.cz
Návrat na obsah