Pět principů aikido - Aikidó Řečany

Přejít na obsah
Učební texty


Pět principů Aikidó, tak jak byly vyučovány Moriheem Ueshibou:

Aikido je cesta, která spojuje veškeré cesty Univerza skrze věčnost. Je to univerzální mysl, která obsahuje veškeré věci a spojuje je v jeden celek.

Aikido je pravda, kterou nás učí Univerzum a musí být aplikována v našich životech tady na Zemi.


Aikido je princip a cesta, která spojuje humanitu s univerzálními následky.


Budo je ve své podstatě naplněno za předpokladu, že se každý jednotlivec, který následuje svou (jeho/její) pravou životní cestu, stane součástí Univerza.


Aikido je cestou síly a soucitu, která vede k absolutní dokonalosti a všezahrnující božské lásce.

©Aikidó Club Řečany nad Labem, 2016. Autor: Webpropodnikani.cz
Návrat na obsah