Zkušební řád aikidó - Aikidó Řečany

Přejít na obsah
Učební texty
Zkušební řád
©Aikidó Club Řečany nad Labem, 2016. Autor: Webpropodnikani.cz
Návrat na obsah